Inloopspreekuur

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Aandacht voor uw vraag en/of probleem
  • Professionaliteit
  • Een vertrouwelijke behandeling; onze adviseurs hebben een geheimhoudingsplicht
  • Een concreet en richtinggevend advies

Onze adviseurs stellen geen stukken voor u op en procederen niet namens u. Wel helpen we u op weg en zullen wij u zo nodig doorverwijzen naar de juiste instantie(s).

 

Wat verwachten wij van u?

Om uw vraag goed te kunnen beoordelen en beantwoorden moeten wij over alle relevante informatie beschikken. Het is daarom belangrijk dat u zoveel mogelijk (relevante) schriftelijke stukken meeneemt of van te voren mailt naar: info@rechtswinkelheuvelrug.nl

 

 

 

 

 

De Rechtswinkel Utrechtse Heuvelrug is niet aansprakelijk voor onjuist en/of onvolledig advies.